Stručnjak I. stupnja

Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

Organizacija zaštite na radu u tvrtkama propisana je zakonskom regulativom nadležnog

Ministarstva rada i mirovinskog sustava -  Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na  radu

(N.N., br. 126/19.).

Poslodavac ili njegov ovlaštenik u tvrtkama koje zapošljavaju do uključivo 49 radnika imaju mogućnost

samostalno voditi poslove zaštite na radu. Uvjet je položiti opći dio stručnog  ispita

za stručnjaka zaštite na radu (ZNR) pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Time stječe status stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

Uvjet za polaganje općeg dijela je minimalno srednja stručna sprema.

ŠTO SVE MOŽE RADITI STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA ?

Može  obavljati poslove ZNR kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika. Broj zaposlenih može biti i veći, ali s malim rizikom za radnike. Stručnjak I. stupnja može  u tvrtkama  s većim  brojem zaposlenih raditi u timu sa stručnjakom II. stupnja.

ALTERNATIVA STRUČNJAKU I. STUPNJA !

Druga mogućnost je usavršiti se za specijalistu zaštite na radu u ZIRS Učilištu i na taj način savladati praktične vještine vođenja ZNR u tvrtki. Specijalista zaštite na radu ima jednakopravan status kao i stručnjak I. stupnja. Sve o ovom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu  možete saznati ovdje.

ŠTO ĆETE SAVLADATI NA OVOM SEMINARU ?

Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.), a sadrži sljedeće teme:

  • Pravno uređivanje zaštite na radu
  • Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)
  • Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
  • Procjena rizika

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu, zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava te svrhu i sadržaj procjene rizika.
Pomoću literature koju smo pripremili za polaznike seminara, uz minimalnu pripremu i troškove s lakoćom ćete položiti opći dio stručnog ispita na ministarstvu.

Kroz seminar će vas voditi renomirani i iskusni predavači.

Jere Gašperov

diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer strojarstvo, procesno energetski modul. Od 1995. godine na ovamo kontinuirano se bavi problematikom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, od čega pretežito na inspekcijskim poslovima zaštite na radu u tijelima gradske i državne uprave. Određeno vrijeme proveo je radeći u ovlaštenim društvima za poslove zaštite na radu te za poslove certificiranja tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.

Pored problematike zaštite na radu, ima značajno iskustvo na poslovima uvođenja, održavanja i ocjenjivanja certificiranih i akreditiranih sustava u području upravljanja kvalitetom, sigurnosti i zaštite zdravlja, certificiranja proizvoda, laboratorija i inspekcijskih tijela. Određeno iskustvo stekao je i na poslovima energetskih pregleda i certificiranja zgrada. Trenutačno obavlja poslove načelnika Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Dinko Franić

Diplomirao na fakultetu u Zagrebu (ETF, danas FER) 1990. godine. Prva dva desetljeća profesionalnog djelovanja bavi se inženjerskim poslovima projektiranja, implementacije, savjetovanja i prodaje (1990.-2000.), od kojih zadnjih deset u međunarodnom okruženju radi na velikim projektima diljem svijeta (2000.-2011.). Od 2012. godine obavlja inspekcijske poslove zaštite na radu. Trenutno je i član ispitnih komisija za stručnjaka zaštite na radu.

ORGANIZACIJA I RASPORED

Trajanje: 6 sati
Potvrda: Pisana potvrda o pohađanju seminara i daljnji rad za poslove iz ZNR
Radni materijal: Pisani materijal sa prezentacijama predavača
Popis aktualnih propisa
CD sa linkovima na propise i primjerima ispitnih pitanja sa odgovorima
Cijena seminara: Opći dio: 120,00 € + PDV po polazniku
U cijenu su uključeni radni materijali te kava, sokovi i okrepa
Mjesto održavanja: ZIRS, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Raspored za pripremni seminar za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (opći dio) u organizaciji ZIRS-a d.o.o.

1. DAN
Satnica OPĆI DIO
00-9 30 Uvod (prijava, o stručnom ispitu, pregled literature)
930-1100 Socijalno radno zakonodavstvo u funkciji ZNR
(zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
1100-1200 Odmor
1200-1330 Pravno uređivanje zaštite na radu (Zakon o ZNR i pripadajući propisi)
1330-1430 Procjena rizika

PRIMJERI ISPITNIH PITANJA NA STRUČNOM ISPITU OPĆEG DIJELA

Što je ugovor o radu, kako se zaključuje, što sadržava?

Koja je uloga  medicine rada ?

Navedite akte iz zaštite na radu?

Navedite opasnosti, štetnosti i napore?

Koji su obvezni prilozi procjene rizika?

Za seminar se možete prijaviti klikom na tipku desno