Specijalist zaštite na radu

Program usavršavanja za specijalistu zaštite na radu

Svladajte sve poslove zaštite na radu u svojoj tvrtki uz pomoć našeg programa usavršavanja za specijalistu zaštite na radu!

Rizici su ozbiljni, radi se o prevenciji ozljeda i bolesti na radu.

Svakom poslodavcu je bitno da inspekcijski nadzor protekne dobro i bez  prekršajnih mjera.

Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtki zahtijeva kvalitetan, temeljit i ažuran način rada. Uz to osoba mora dobro poznavati zakonsku regulativu iz ovog područja.

ŠTO SVE MOŽE RADITI SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU NAKON ZAVRŠENOG USAVRŠAVANJA?

Kada završi usavršavanje, ne mora polagati stručni ispit i može raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 radnika, a u tvrtkama do 249 radnika ako najmanje 80 % njih obavlja poslove s malim rizicima, odnosno u svim tvrtkama iznad 49 radnika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja).
Nakon usavršavanja steći će kompletna i praktična znanja za posao stručnjaka zaštite na radu.
Ako namjerava postati stručnjak II. stupnja, stečena znanja potpuno će mu olakšati polaganje stručnog ispita.

TKO SU KANDIDATI ZA USAVRŠAVANJE?

Na usavršavanje se mogu prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom ili srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak I. stupnja zaštite na radu u skladu s odredbama  Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na  radu (N.N., br. 112/14., N.N., br. 43/15.N.N., br. 72/15., N.N., br. 140/15.).

 

O USAVRŠAVANJU

ZIRS učilište  usavršavanje provodi na temelju licenciranog programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Uvjerenje o uspješno položenom usavršavanju vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tematske cjeline obuhvaćene programom:
•    Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa
•    Procjena rizika
•    Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša
•    Pregledi i ispitivanja sredstava rada
•    Osposobljavanja iz zaštite na radu
•    Organiziranje i provedba zaštite na radu
•    Evidencije iz zaštite na radu
•    Znakovi sigurnosti i sigurnosne upute
•    Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora
•    Privremena radilišta
•    Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć
•    Praktična nastava.

ORGANIZACIJA I RASPORED

Provođenje nastave: - 54  sata redovnih predavanja, radionica i vježbe: u 4 nastavna ciklusa, a jedan ciklus traje tijekom petka i subote

- konzultacije on line, telefonski i individualno.

Praktična nastava - seminarski zadaci vezani uz problematiku tvrtke

- posjet tvrtki koja ima kvalitetno organiziranu zaštitu na radu.

Polaganje ispita: Na kraju usavršavanja provjerava se znanje polaznika usmenim ispitom.
Radni materijal: skripte sa sadržajima prema licenciranom programu

obrasci za vođenje dokumentacije iz zaštite na radu.

Potvrda: Uvjerenje o usavršavanju specijalista zaštite na radu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
Cijena seminara: 460,00 € - oslobođen plaćanja PDV-a,

a za sve polaznike našeg pripremnog seminara za polaganje stručnog ispita općeg i posebnog dijela odobravamo popust.

Mjesto održavanja: ZIRS, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.