Prijava

Uplatu izvršiti na IBAN broj: HR0224020061100074179.
Prijavnicu obvezno poslati na e-mail: obrazovanje@zirs.hr, na faks (01/611-98-12) ili poštom.
U slučaju spriječenosti polaznika molimo da nas o tome obavijestite 2 dana prije početka seminara.

Usavršavanje za specijalistu zaštite na radu

CONTACT INFORMATION

ZIRS učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa

Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912
10001 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 611-98-75
Tel: +385 1 611-98-12

E-mail: obrazovanje@zirs.hr