Kontakt

5 + 7 =

 

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

ZIRS učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa

Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912
10001 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 611-98-75
Tel: +385 1 611-98-12

E-mail: obrazovanje@zirs.hr