Prijava

Uplatu izvršiti na IBAN broj: HR2224020061100048308, a prijavnicu poslati emailom,  poštom ili faksom.

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

CONTACT INFORMATION

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

Adresa

Ulica grada Vukovara 68
Zagreb
Hrvatska
10001

Tel: +385 1 611 9875
Tel: +385 1 611 9812

E-mail: obrazovanje@zirs.hr